DC Quenn CIS設計

將DC Quenn縮寫為 DCQ,並用Quenn皇冠的意象套入DCQ,使整個圖像更符合品牌命名。
DC Quenn為保養品牌尚在提案階段中。
ClientDC Quenn
Start2015.02
We did包裝設計,logo設計

You may like this…..

facebook

IT

Design

}